De Gouden Feniks

De Gouden Feniks is de cultuurprijs van het Houtland van Vriendenkring Kunst Houtland - Centrum voor Artistieke Confrontaties vzw.  De prijs werd voor de eerste keer uitgereikt in 1982.

Herwig Verleyen zorgde voor de naamkeuze en motiveerde deze volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (Van Dale), als volgt: “feniks” betekent onder meer:

    (fig.) iemand die enig is in zijn vak, wiens gaven zeldzaam zijn: een feniks in de kunst …
    “feniksdichter: zeldzaam begaafd dichter …”

De Gouden Feniks wordt jaarlijks uitgeloofd en wordt uitgereikt aan een persoon of groep die zich tijdens het voorbije jaar (of jaren) bijzonder verdienstelijk maakte op het gebied van kunst en cultuur en dit in of voor het West-Vlaamse Houtland. De Stad Brugge komt hiervoor niet in aanmerking omdat het kunst- en cultuurleven er reeds door de overheid en talrijke privé-initiatieven de nodige steun en aandacht krijgt.

© 2019 VKH Torhout. Vriendenkring Kunst Houtland VZW

Zoek